Gemeente Enschede

Documentgebruik en gebruiksrecht

Documenten uit het bezit van Stadsarchief Enschede mag u – voor zover openbaar – gratis inzien tijdens openingstijden van het Stadsarchief. U mag daaruit ook aantekeningen maken.

Voor eigen gebruik

Voor bijvoorbeeld studie, particulier onderzoek of gewoon uit persoonlijke interesse kunt u bovendien door ons reproducties laten maken tegen de daarvoor geldende voorwaarden en legestarieven.

Voor openbaarmaking

Anders ligt dit wanneer u beeldmateriaal van het Stadsarchief wil laten reproduceren om openbaar te maken door vermenigvuldiging, verspreiding, publicatie. Of dit nou vanuit commercieel oogmerk is of niet.

U kunt dan schriftelijk of per e-mail vragen aan Stadsarchief Enschede om de betreffende documenten te mogen gebruiken voor het door u gewenste doel. Lees verder voor de geldende voorwaarden.

Voorwaarden bij publicatie

Wilt u publiceren? Houdt dan rekening met de volgende voorwaarden:

  • U bent een gebruiksvergoeding verschuldigd. De tarieven vindt u hieronder. Deze bedragen gelden per te gebruiken document/afbeelding.
  • Toestemming voor publicatie geldt altijd voor eenmalig gebruik voor een bepaalde periode en/of voor een bepaalde aard en omvang van de publicatie.
  • Wordt een kopie of digitaal bestand besteld en in strijd met auteursrecht gebruikt, dan zijn de eventuele gevolgen voor rekening van de opdrachtgever/gebruiker.
  • Wij vragen u om een bewijsexemplaar wanneer u de document(en) in een boek, tijdschrift of andere publicatie gebruikt.
  • Verder dient het materiaal altijd met een correcte naam/bronvermelding te worden gepubliceerd. (Bron: Stadsarchief Enschede).

De gebruiksvergoeding voor publicatie bedraagt met ingang van 2010:

Voor dagbladen, nieuwsbladen, huis-aan-huisbladen met een oplage

tot 100.000   € 35,00
100.000 – 500.000    € 50,00
Meer dan 500.000    € 80,00

Voor tijdschriften/periodieken met een oplage

tot 5.000   € 25,00
5.000-50.000    € 45,00
50.000-500.000    € 70,00
Meer dan 500.000 € 120,00

Voor de buitenzijde, omslag van tijdschriften/periodieken met een oplage

tot 5.000   € 50,00
5.000-50.000    € 90,00
50.000-500.000    € 140,00
Meer dan 500.000 € 240,00

Voor boeken, cd’s en dvd’s met een oplage

tot 500   € 25,00
500-3.000    € 45,00
3.000-7.000    € 70,00
Meer dan 7.000 € 100,00

Voor de buitenzijde van boeken, cd’s en dvd’s en voor spellen, puzzels e.d. met een oplage

tot 500   € 50,00
500-3.000    € 90,00
3.000-7.000    € 140,00
Meer dan 7.000 € 200,00

Voor een internetsite (voor maximaal 1 jaar)

Niet-homepage   € 75,00
Homepage    € 125,00

Voor prentbriefkaarten

Alle oplagen bedoeld voor verkoop   € 120,00
Alle oplagen bedoeld voor verspreiding onder relaties    € 60,00

Voor brochures/flyers/leaflets etc. met een oplage

tot 1.000   € 30,00
1.000-5.000    € 60,00
5.000-10.000    € 75,00
Meer dan 10.000 € 150,00

Voor affiches t.b.v. verkoop en reclame met een oplage

Tot 3.000   € 300,00
3.000 en meer    € 500,00

Hanggeld voor affiches, met een gelimiteerde tijdsduur (max. 3 maanden)

Alle aantallen bij elk gebruik   € 150,00

Hanggeld voor andere documenten, met een gelimiteerde tijdsduur (max. 3 maanden)

Alle aantallen bij tentoonstellingen, manifestaties/evenementen, musea e.d.   € 25,00
Alle aantallen bij overig gebruik    € 50,00

Voor gebruik van niet bewegend beeldmateriaal

In film, video, e.d.   €75,00
In TV uitzending    € 150,00

Voor niet commercieel gebruik is overleg mogelijk over het hanteren van aangepast tarief.

Voor gebruik voor onbepaalde tijd zoals voor inrichting/aankleding van panden/objecten, wordt bij instemming met het gebruik door het Stadsarchief, op aanvraag een van bovenstaande tarieven afwijkende prijs overlegd.