Gemeente Enschede

Steunpunt Cultureel Erfgoed Overijssel

Heeft u als medewerker bij een gemeente in Overijssel vragen over bijvoorbeeld de omgang met monumenten, over procedures voor vergunningen, over aanpak van restauraties, mogelijke subsidieregelingen, duurzaamheidsmaatregelen, erfgoedbeleid of archeologie? Onze adviseurs bij het Steunpunt informeren u hier graag over, telefonisch, per mail of met een gesprek op maat. Of heeft u, als inwoner van Overijssel, wellicht een heel andere vraag over erfgoed in uw gemeente? Neem ook dan gerust contact op met het Steunpunt.

Nieuwe ontwikkelingen

Via digitale nieuwsflitsen berichten wij gemeenten in Overijssel over bijzondere actualiteiten en ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijk erfgoed. Daarnaast organiseren wij thematische bijeenkomsten, bijvoorbeeld over veranderingen in wet- en regelgeving. Ook kunnen onze adviseurs een bijdrage leveren aan bijeenkomsten die op initiatief van een gemeente plaatsvinden, zoals workshops of informatieavonden voor monumenteneigenaren. Het Steunpunt onderhoudt contacten met landelijke en regionale erfgoedorganisaties en werkt regelmatig met deze organisaties samen.

Overleg met initiatiefnemers

In het Steunpunt spreekuur kunnen gemeenten met initiatiefnemers informeel polsen hoe om te gaan met plannen voor bijvoorbeeld aanpassing of ander gebruik van monumenten. In het informele overleg zijn adviseurs van Het Oversticht, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de adviseur namens provincie aanwezig met wie hierover van gedachten gewisseld kan worden.

In het Steunpunt spreekuur wordt zo gezorgd voor een zekere afstemming tussen partijen. Het helpt om vroeg in het proces van ideeën en planvorming met elkaar in gesprek te gaan en plannen, waar nodig, bij te sturen. Want uiteindelijk voorkomt een goed voorbereide aanvraag later in het vergunningstraject onnodige vertraging, en daar zijn alle partijen – initiatiefnemers, gemeenten en adviseurs – blij mee. Het spreekuur kan zowel in Zwolle plaatsvinden bij Het Oversticht als op locatie.

Advisering

Aanvragers vroeg in het proces adviseren helpt om de aanvraag, daar waar nodig, bij te sturen. Het Steunpunt kan u binnen uw advisering vanuit de gemeente daarbij ondersteunen. Bel of mail onze adviseurs bij vragen. Naast advisering vanuit het Steunpuntspreekuur, kan dat ook bij u in uw gemeente of bij de aanvrager op locatie.

Contact

Steunpunt Cultureel Erfgoed Overijssel
Aan de Stadsmuur 79
8011 VD Zwolle

Telefoon: 038-4213257
email: mail@steunpunterfgoedoverijssel.nl

Meer weten over het Steunpunt Cultureel Erfgoed Overijssel? Bekijk dan de website.

Bekijk de website van het Steunpunt Cultureel Erfgoed Overijssel