Gemeente Enschede

Subsidies voor monumenten

Uw monument opknappen of op zoek naar een nieuwe kans voor een historisch gebouw? Bekijk of er subsidie of financiering mogelijk is.

Subsidies van Gemeente Enschede

Gemeente Enschede heeft op dit moment geen mogelijkheden voor vergoedingen voor eigenaren van monumenten. Wel kunnen (toekomstige) eigenaren gratis gebruik maken van advies en begeleiding door het Monumentenloket. Meer informatie over advies en begeleiding vindt u op de pagina ‘Advisering monumenten’.

Subsidies van provincie Overijssel

Provincie Overijssel heeft vaak mogelijkheden voor vergoedingen voor erfgoed en monumenten. Bij het loket van provincie Overijssel leest u of er mogelijkheden voor vergoedingen zijn.

Subsidies van Rijksoverheid

De Rijksoverheid ondersteunt de zorg voor beschermde monumenten. Dat doen ze onder andere door vergoedingen te verlenen voor het onderhoud van panden, of het opknappen hiervan. Of om ervoor tee zorgen dat het monument een ander doel krijgt. U vindt een overzicht van subsidies en voorwaarden bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Financiering voor uw monument

Gaat u aan de slag met uw monument? Monumenten.nl geeft informatie over financiering van onderhoud, restauratie of verduurzaming.

Via het nationaal restauratiefonds kunt u tegen goede voorwaarden geld lenen voor onderhoud van uw pand.