Gemeente Enschede

Het Oversticht

Onze omgeving doet iets met ons. Op de ene plek voelen wij ons fijn, op een andere plek is daar nog iets voor nodig. Daarom zetten wij ons in voor een fijne leefomgeving voor iedereen. Dat doen we al bijna 100 jaar. Dat kunnen we niet alleen, dat moeten we samen doen. Want alleen samen kunnen we impact maken.

Een goede kwaliteit van de omgeving heeft een positieve invloed op ons functioneren en daarmee op onze samenleving. Daarom staat het maatschappelijk belang bij ons op de eerste plaats. Wij geven antwoord op vragen hoe een inspirerende leefomgeving te creëren en te koesteren. Dit is namelijk van groot belang voor ons allemaal.

Aan de hand van drie onderling met elkaar verbonden programma’s en met een integrale benadering geven wij antwoord op ingewikkelde vraagstukken met betrekking tot de leefomgeving, en begeleiden en adviseren we betrokkenen maximaal. Wij werken vanuit verschillende rollen. Van inspirerend en ontwerpend aan de voorkant van het proces tot het bewaken van de ruimtelijke ambitie in de uitvoering. Samen met ongeveer 50 collega’s met verschillende achtergronden, waaronder architectuur, landschapsarchitectuur, archeologie, stedenbouwkunde, bouwhistorie, bouwkunde, planologie, cultuurhistorie en communicatie, werken we aan de ruimtelijk maatschappelijke opgaven van ons werkgebied.

Met onder meer welstand- en monumentenadvisering aan gemeenten, werken wij aan kwaliteit voor gebouwen en plekken in onze leefomgeving. Wij zetten erfgoed in voor een inspirerende leefomgeving en gaan daarbij op zoek naar de verhalen, de historie, het unieke uiterlijk en de identiteit van een plek. Wij initiëren projecten met thema’s zoals energietransitie, biodiversiteit en circulariteit en zorgen dat deze projecten daadwerkelijk een duurzame bijdrage leveren aan de kwaliteit van onze omgeving.

Bij elke opgave in de gebouwde omgeving willen wij verantwoordelijk zijn voor de ruimtelijke invulling. We zetten ons vol overgave in zodat elk initiatief ook echt bijdraagt aan een mooie leefomgeving waar iedereen zich thuis voelt.

Contact

Aan de Stadsmuur 79-83
8011 VD Zwolle
Postbus 531
8000 AM Zwolle
Email: mail@steunpunterfgoedoverijssel.nl
Telefoon: 038-4213257

Bekijk de website van Het Oversticht