Gemeente Enschede

Vereniging Oudheidkamer Twente

De Vereniging Oudheidkamer Twente heeft de afgelopen 115 jaar het Twentse DNA in een uitgebreide collectie voorwerpen weten te vangen. Archeologie, onroerend goed, schilderijen, kleding en zelfs Twentse popmuziek. De Oudheidkamer verzamelt en stelt alles veilig voor de inwoners van Twente, zodat voor de generaties na ons terug te vinden is hoe Twente zich door de jaren heen heeft ontwikkeld. Naast veiligstellen vinden wij het delen van deze collectie met belangstellenden heel belangrijk. Zo blijft onze collectie aanwezig in ons Twentse gedachtegoed.

De collectie bestaat uit

Munten en penningen, archeologische vondsten, realia (voorwerpen die met het echte leven en de cultuur in Twente te maken hebben), steen- en bouwfragmenten, textiel, landkaarten, ansichtkaarten, bidprentjes, schilderijen en prenten, monumenten en een viertal terreinen.

De fysieke collectie is grotendeels ondergebracht bij de MuseumFabriek te Enschede. Landschap Overijssel heeft het beheer van de vier terreinen.

Er is ook een bibliotheek

Met boeken, tijdschriften en foto’s.

Daarnaast maakt onderdeel uit van de Oudheidkamer

Algemene informatie

Eind 1905 werd door vier notabelen uit de regio Twente de vereniging opgericht. De heren J.J. van Deinse, H.B. Blijdenstein, J.H. van Heek en G.J. Ter Kuile. Een vooruitstrevend initiatief voor die tijd. De vereniging is daarmee ook de oudste historische vereniging van Twente en draait geheel op een groep vrijwilligers, allen met hun eigen expertise.

Contact

Stroinksbleekweg 12B
7523 ZL Enschede
Email: info@oudheidkamertwente.nl
Telefoon: 053-478 7447

Bezoek ons

Op afspraak

naar de website van de Vereniging Oudheidkamer Twente