Gemeente Enschede

Archeologisch onderzoek laten doen

Gaat u bouwen, slopen of uw tuin inrichten en moet daarbij in de grond gegraven worden? Dan moet u de bodem soms eerst archeologisch laten onderzoeken. Dan wordt bekeken of er waardevolle archeologie in de grond kan zitten. Ook voor andere grondwerkzaamheden kan archeologisch onderzoek noodzakelijk zijn.

  • Raadpleeg hiervoor eerst het bestemmingsplan.
  • Zijn er in het bestemmingsplan geen voorwaarden opgenomen over archeologie? Dan geldt de Beleidskaart archeologie. Daarbij horen de Archeologische normen (Excel).
  • Neem eerst contact op met ons vóór u archeologisch onderzoek laat uitvoeren  Het kan zijn dat onderzoek niet (meer) nodig is.

Bekijk eerdere archeologische onderzoeken