Gemeente Enschede

Gemeente Enschede

Erfgoed is voor en van ons allemaal 

De gemeente Enschede hecht veel waarde aan erfgoed, het geeft onze stad een eigen identiteit. De Enschedese kracht is de combinatie van bruisende binnenstad en prachtig landelijk gebied. Het bevat glanzende parels, ruwe diamanten en bijzondere verhalen.  

We willen dit erfgoed voor de komende generaties behouden. Dit doen we door ons erfgoed te koesteren, benutten en beleven. We zetten erfgoed in voor andere doelen en nieuw gebruik. We houden bij het opstellen van plannen rekening met de cultuurhistorische waarden. En we zoeken naar mogelijkheden om cultuurhistorische waarden te herstellen en versterken, van object tot plek. Daarvoor werken we als gemeente Enschede samen met inwoners, erfgoedverenigingen, ondernemers en investeerders.  

Stadsarchiefhet geheugen van de gemeente

Het Stadsarchief Enschede bewaart het geheugen van Enschede. Dit doet het Stadsarchief in de vorm van archieven en collecties van en over de gemeente Enschede. Het motto van het stadsarchief is ‘Bewaren om te gebruiken’. Het Stadsarchief stelt haar archieven en collecties beschikbaar voor iedereen die deze wil inzetten voor:  

  • bedrijfsvoering,  
  • bewijsvoering,  
  • herinnering  
  • of als geweten.  

Bijvoorbeeld voor:  

  • onderzoek,  
  • erfgoededucatie  
  • of erfgoedactiviteiten in de vrije tijd. 

Immaterieel erfgoed 

Bij immaterieel erfgoed vindt u de verhalen, gebruiken en tradities van Enschede. Deze zitten in het DNA van de stad en haar inwoners. Het mooie aan immaterieel erfgoed is dat het continu in beweging is en verandert over de jaren 

Monumenten en Archeologie

Bij Monumenten en Archeologie kunt u terecht voor informatie over het gemeentelijk beleid en de bescherming van erfgoed. Denk hierbij aan de erfgoedverordening, monumentenlijst, archeologische beleidskaart, cultuurhistorische waardenkaart en cultuurhistorisch beleid. Het Monumentenloket heeft volop praktische informatie voor eigenaren van monumenten en karakteristieke objecten. Zoals informatie over een mogelijke vergunning, advisering bij verbouwplannen en tips over het verduurzamen van monumenten.

Onder archeologie vindt u de uitgevoerde onderzoeken en staat informatie over onze eigen archeologische depot. Hier zijn archeologische vondsten te vinden die uitgeleend kunnen worden voor bijvoorbeeld educatieve doeleinden. En er is het informatie te vinden over de archeologische belevingsplekken. 

Contact 

Heeft u vragen aan het Stadsarchief of de adviseurs van Cultuur, Monumenten en Archeologie? Stel deze via het contactformulier. 

Naar het contactformulier Naar de gemeente Enschede