Gemeente Enschede

Bezoekersinformatie

Bezoekersreglement

Voordat u plaatsneemt in de studiezaal zal een medewerker u vragen een bezoekerskaart in te vullen. Hierop laat u enkele gegevens achter die door het stadsarchief zullen worden gebruikt om bij te houden waarvoor de bezoeker langskomt. Zo kan de dienstverlening naar het gebruik worden ingericht.

Daarnaast verwacht het stadsarchief dat u zich als bezoeker houdt aan het bezoekersreglement.

Tarieven en gebruiksvoorwaarden

Tarieven voor diensten en faciliteiten

Archieven en collecties die openbaar zijn, zijn gratis in te zien bij het stadsarchief. Het stadsarchief hanteert tarieven voor onderstaande diensten. Bekijk de tarieven die gelden per stuk of tijdseenheid.

 • Het uitbesteden van onderzoek aan medewerkers
 • Het gereedmaken van grote (foto)bestellingen
 • Het meewerken aan lezingen en exposities
 • Het scannen van groot-formaat stukken (A0)
 • Het in hoge resolutie inscannen van (beeld)materiaal

Wilt u kopieën hebben van een stuk dat nog niet gedigitaliseerd is? Dan zullen medewerkers u vragen om deze zelf te komen fotograferen. Gebruik maken van het kopieerapparaat is momenteel niet mogelijk. Tegen betaling kunt u bij ons printen vanaf een computer of microfichereader* (*bestemd voor inzage in het bevolkingsregister). Tarieven vindt u onder bovenstaande link.

Gebruiksrechten

Er gelden verschillende voorwaarden voor eigen gebruik en voor reproductie. Van eigen gebruik is sprake wanneer u aantekeningen of foto’s maakt voor studie, persoonlijke interesse of particulier onderzoek. Er is sprake van reproductie als u (delen van) archiefstukken openbaar maakt door vermenigvuldiging, verspreiding of publicatie.

Gebruiksrechten voor eigen gebruik:

Archieven en collecties die openbaar zijn mag u inzien en bestuderen bij het stadsarchief. U bent vrij om aantekeningen te maken. Het maken van foto’s mag zolang dit voor eigen gebruik nodig is en medewerkers daar toestemming voor geven.

Digitaal beschikbare stukken (zoals foto’s) kunt u online bekijken, downloaden en binnen de privésfeer gebruiken.

Gebruiksrechten voor publicatie:

Als u stukken wilt reproduceren of publiceren dient u toestemming te vragen per mail. Geef duidelijk aan wat het doel van de reproductie is, van welke oplage er sprake is en via welke kanalen de informatie verspreid wordt. Voor reproductie dient u per stuk een gebruiksvergoeding te betalen. De tarieven vindt u onder bovenstaande link. Meer informatie over de voorwaarden voor reproductie vindt u op de pagina Documentgebruik en gebruiksrecht.

Openbaarheid

Stadsarchief Enschede streeft ernaar zoveel mogelijk archieven open te stellen voor inzage en gebruik. Toch moet er rekening worden gehouden met bijvoorbeeld persoonsgegevens of auteursrechten. Als gevolg hiervan kunnen archieven beperkt openbaar zijn.

Akten en registers van de Burgerlijke Stand

Akten en registers zijn pas openbaar na de onderstaande termijnen:

 • Geboorteakten zijn openbaar vanaf 100 jaar na geboorte van de persoon
 • Overlijdensakten zijn openbaar vanaf 50 jaar na overlijden van de persoon
 • Huwelijksakten zijn openbaar vanaf 75 jaar na voltrekking van huwelijk van de personen

Beelden

In de beeldbank vindt u vaak een beschrijving én een afbeelding bij elke foto. Het komt voor dat foto’s auteursrechtelijk beschermd zijn of dat er personen herkenbaar op foto’s staan. In zulke gevallen vindt u vaak geen afbeelding bij de beschrijving. De foto is dan wel aanwezig bij het Stadsarchief. Op aanvraag kunt u deze komen bekijken in de studiezaal.

Archieven

Archieven van de gemeentelijke organisatie worden dankzij de Archiefwet (1995) na 20 jaar openbaar gemaakt. Heel soms wordt een dossier of stuk uit zo’n archief pas na 75 jaar openbaar. Redenen uit de Archiefwet kunnen zijn:

 • De bescherming van de privacy van personen
 • Het belang van de Staat
 • Onterechte bevoor- of benadeling van personen of instanties

Particuliere archieven zijn eigenlijk altijd openbaar als deze door particuliere archiefvormers of verzamelaars aan het stadsarchief worden geschonken of uitgeleend. Door persoonsgegevens, de fysiek kwetsbare staat van stukken of wensen van de schenker zijn hierin soms uitzonderingen mogelijk.

In het archievenoverzicht vindt u beschrijvingen van archieven en van de dossiers en stukken die daar onderdeel van uitmaken. Als een archief, een dossier of stuk beperkt openbaar is, dan hoort dat in de beschrijving vermeld te staan.

Inzage in niet-openbaar archief

Is een archief of collectie beperkt openbaar en wilt u toch inzage in bepaalde stukken?

Voor archieven van de gemeentelijke organisatie geldt dat dit alleen kan als het belang van de beperking niet opweegt tegen het belang van de raadpleger. Lees meer over deze wettelijke richtlijn in de Archiefwet. Denkt u in aanmerking te komen voor inzage, dan kunt u een verzoek richten aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede. De gemeentesecretaris zal uw verzoek beoordelen en u wel of geen inzage verlenen.

Voor archieven of collecties van particulieren bepaalt de schenker van het archief of de collectie of u de stukken mag inzien. U bent zelf verantwoordelijk om de schenker te benaderen. Het Stadsarchief kan u op weg helpen.

Bruikleen en verwerving

Bruikleen

Wilt u namens uw organisatie gebruik maken van onze archieven en collecties voor een tentoonstelling of ander educatief doel? Onder strikte voorwaarden is het mogelijk een officiële bruikleenovereenkomst aan te gaan voor een bepaalde termijn. Neemt u dan contact op.

Let op: het stadsarchief leent geen dossiers, collecties of boeken uit aan bezoekers. Door een afspraak te maken kunt u de stukken die u wilt inzien komen raadplegen in de studiezaal van het stadsarchief.

Verwerving

Heeft u materiaal in bezit waarvan u denkt dat dit een waardevolle aanvulling kan zijn voor de archieven en collecties van het stadsarchief? Neemt u dan contact op.
Het Stadsarchief werkt aan de ontwikkeling van een acquisitiebeleid.

Naar het contactformulier