Gemeente Enschede

Provinciaal Depot Bodemvondsten Overijssel

In het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten A.D. Verlinde, liggen alle vondsten en bijbehorende documentatie van meer dan 100 jaar archeologisch onderzoek in Overijssel opgeslagen. Het provinciaal depot maakt archeologie toegankelijk voor een breed publiek: van geïnteresseerde in de archeologie tot de wetenschappelijk onderzoeker.

Deze centrale plek maakt de vondsten toegankelijker voor wetenschappelijk onderzoek en publieksactiviteiten. Basis- en middelbare scholen kunnen op het depot een archeologische les volgen; archeologiestudenten krijgen een stageaanbod. Een kleine, wisselende expositie op de begane grond vertelt het archeologisch verhaal van Overijssel, rondleidingen in het depot tonen het gebouw en geven een kijkje in de rijke archeologische collectie.

Ook het depot zelf is interessant: gehuisvest in een graansilo in de Raambuurt in Deventer, een uit 1899 stammend rijksmonument. Een prachtig voorbeeld van hergebruik van industrieel erfgoed.

Meer weten over het Provinciaal Depot Bodemvondsten Overijssel? Bekijk dan de website.

Bekijk de website van het Provinciaal Depot Bodemvondsten Overijssel

Contact

Provinciaal Depot Bodemvondsten Overijssel
Bergpoortstraat 191-193
74 11 CV Deventer

Telefoon: 0570 64 41 73
E-mail: archeologisch.depot@hetoversticht.nl