Gemeente Enschede

Personen

Stadsarchief Enschede heeft veel archieven met gegevens over personen uit Enschede

In de akten van de Burgerlijke Stand vindt u informatie over namen, geboorten, overlijdens, begrafenissen, dopen en huwelijken. In de bevolkingsregisters vindt u gegevens over inwoners en hun woonsituatie, zoals de adresgegevens en gezinssamenstelling. Ook beroepen staan vaak in de registers vermeld.

Akten en registers zijn belangrijk voor onderzoek naar familiegeschiedenissen (dus stamboomonderzoek of genealogie). Wilt u meer informatie over deze bronnen en hoe u deze gebruikt? Bekijk de pagina ‘hulp bij onderzoek’.

Gegevens over personen zijn niet altijd openbaar

Lees meer over de openbaarheidsbeperkingen die kunnen gelden.

Zoek een persoon Afspraak maken voor onderzoek naar personen – Stadsarchief Enschede