Gemeente Enschede

Archieven

Stadsarchief Enschede bewaart meer dan 320 archieven en collecties over de geschiedenis van Enschede en Lonneker. Hieronder vallen archieven van het gemeentebestuur, bedrijven en particulieren. Denk aan akten van de burgerlijke stand, oud-rechterlijke en notariële archieven en archieven van kerkelijke organisaties.

De inventarislijsten op deze site helpen u om te zoeken wat voor u interessant is. Hierin staan de archieven en hun bestanddelen globaal beschreven. U kunt deze lijsten in ‘het archiefoverzicht’ gebruiken om door de archieven zoeken. Ook kunt u de zoekvelden gebruiken. De onderste knop brengt u naar deze 2 zoekopties.

Wilt u stukken komen bekijken?

Dat kan door een afspraak te maken via onderstaande knop. Geef aan welk archief(nummer) en ook welke dossier- of stuknummers u wilt inzien. U vindt deze nummers in de beschrijvingen van de archiefbestanddelen.

Naar het contactformulier

Wij raden aan om uw bezoek voor te bereiden. Lees meer over een bezoek aan de studiezaal, over inzage en gebruik, openbaarheid, verwerving en zorg van archieven. Dit kan op de pagina van Stadsarchief Enschede.

Maak ook gebruik van onderstaande links om met uw archiefonderzoek door te gaan.

Zoek in de archieven