Gemeente Enschede

Rechterlijke archieven

Het archief van het Richterambt Enschede over de periode 1597-1811 is goed bewaard gebleven. Het is een belangrijke bron voor de geschiedenis van Enschede, ook omdat bij de stadsbrand in 1862 het gemeentelijk archief voor een groot deel verloren is gegaan

In 1811 moesten de rechterlijke archieven worden overgebracht naar de Vredegerechten en de rechtbanken. Het archief van het Richterambt Enschede zal overgebracht zijn naar de rechtbank in Almelo. De inventaris, die daar toen van opgemaakt moet zijn, is niet meer aanwezig.
In 1879 werden deze archieven, krachtens Koninklijk Besluit, overgebracht naar het Rijksarchief in de provincie Overijssel.
Na ruim 100 jaar in Zwolle te zijn bewaardzijn de archieven in 1987 overgebracht naar gemeente Enschede, de plaats waar zij eeuwen geleden ontstonden. Ze zijn opgeslagen in het depot van Stadsarchief Enschede en verkeren in een goede staat. De overgebleven originelen zijn vanwege hun grote kwetsbaarheid op microfilm gezet. 

Het archief van het Richterambt Enschede bestaat hoofdzakelijk uit twee series: één van vrijwillige zaken en één van contentieuze zakenVerschillende hiaten in de series laten zien dat er in de loop van de tijd toch stukken verloren zijn gegaan. Het aantal processen is groot. Deze zijn als een aparte serie in het archief opgenomen. 

Rechterlijke Archieven doorzoeken

In de studiezaal van het stadsarchief zijn indexen in boekvorm raadpleegbaar of u kunt ze in PDF hieronder vinden. De indexen geven een overzicht van aktes die zijn ontstaan in een bepaalde periode. Daaruit zijn een aantal gegevens gedestilleerd waarop in de index snel gezocht kan worden. Getoond worden 

 • de namen en voornamen van de handelende partijen,  
 • het nummer van de/het bladzijde/folio waarop de akte beschreven staat,  
 • de aktedatum,  
 • (eventueelde locatie (b.v. een straat- of veldnaam) alsmede,  
 • indien in de akte genoemd, de functie van de betrokken persoon.  

Boven aan de bladzijde staat het inventarisnummer vermeld waaronder de originele stukken in het archief zijn opgeborgen. Dit nummer is van belang bij het opzoeken van de aktes. 

Afkortingen die worden gebruikt in de indexen 

 • mv = man van 
 • vv = vrouw van 
 • wv = weduwe van 
 • wrv = weduwnaar van 
 • nn = naam onbekend 
 • ÷ = overleden 

Transcripties
Delen van het Rechterlijk Archief zijn getranscribeerd. Dat betekent dat handgeschreven teksten van het rechterlijk archief in begrijpelijke letters zijn uitgewerkt. Onder transcriberen wordt niet bedoeld: vertalen in voor eenieder begrijpelijke taal. Kennis van de Vroegnieuwnederlandse taal en het Latijn is bij het lezen van de transcripties vereist.  

Voor de ontsluiting van de rechterlijke archieven(een tijdrovende en moeilijke taak, mede vanwege de leesbaarheid van de originelen) is door het Stadsarchief van Enschede een vrijwilligersproject in het leven geroepen, het zgn. project JUDEX. De hierbij betrokkenen besteden veel vrije tijd aan het verwerken van het materiaal en vervolgens het invoeren van de verworven informatie.

Een speciaal woord van dank gaat dan ook uit naar al degenen die, geheel belangeloos en met grote inzet, hebben meegewerkt aan de totstandkoming van deze indexen.

Transcripties en indexen rechterlijk archief land gericht. (indexen die niet in de lijst staan zijn jammer genoeg momenteel niet beschikbaar)

Nr. boek / jaren Aantal pagina’s Indexen  Aantal pagina’s
Land 01 / 1597 – 1603 603 Index land 01 416
Land 02 / niet besch. Index land 02 200
Land 03 / 1744 – 1761 650 Index land 03 169
Land 04 / 1616 – 1619 396 Index land 04 183
Land 05 / 1620 – 1623 184 Index land 05 101
Land 06 / 1626 – 1628 192 Index land 06 112
Land 07 / 1630 – 1635 490 Index land 07  240
Land 08 / 1635 – 1638 216 Index land 08 108
Land 09 / 1638 – 1661 757 Index land 09 277
Land 10 / 1688 – 1709 656 Index land 10 192
Index land 11 213
Index land 12 151
Index land 13 191
Index land 14 111
Index land 15 101
Index land 16 82
Index land 17 57
Index land 18 47
Index land 19 132
Index land 20 135
Index land 21 172
Index land 22 148
Index land 23 151
Index land 24 67
Index land 25 43
Index land 26 13
Index land 27 108
Index land 28 30
Index land 29 234
Index land 30  89
Index land 31 61
Index land 32 19
Index land 33 7
Index land 34 3
Index land 35 1
Index land 36 305
Index land 37 286
Index land 38 336
Index land 39 436
Index land 40 402
Index land 41 313
Index land 42 262
Index land 43 160
Index land 44 137
Index land 45 177
Index land 46 217
Index land 47 11
Index land 48 124
Index land 49 149
Index land 50 143
Index land 51 84
Index land 52 132
Index land 53 115
Index land 54 79
Index land 55 93
Index land 56 80
Index land 57 100
Index land 58 101
Index land 59 104
Index land 60 115
Index land 61 181
Index land 62 128
Index land 63 73
Index land 64 170
Index land 65 67
Index land 66 49
Index land 67 16
Index land 68 112
Index land 69 104
Index land 69f 118
Index land 70 152
Index land 71 126
Index land 72 117
Index land 73 109
Index land 74 100
Index land 75 96
Index land 76 37
Index land 77 2
Index land 78 35
Index land 79 23
Index land 80 32
Index land 81 20
Index land 82 36
Index land 84 3
Index land 85 92
Index land 86 110
Index land 87 104
Index land 88 103

Transcripties rechterlijk archief processen stadgericht

 Boek 73 / betreft processen / jaar Aantal pagina’s Indexen boeken stadsgericht aantal pagina’s 
73 -1 / 1596 19 Index stad 01 288
73 – 2 /1597 4 Index stad 02 164
73 – 3 / 1601 50 Index stad 03 155
73 – 4 / 1604 – 1605 95 Index stad 04 102
73 – 5 / 1611 – 1612 60 Index stad 05 106
73 – 6 / 1614 1 Index stad 06 120
73 – 9 / 1616 12 Index stad 07 138
73 – 10 / 1616 3 Index stad 08 134
73 – 14 / 1617 5 Index stad 09 95
73 – 19 / 1621 9 Index stad 10 86
73 – 21 / 1623 3 Index stad 11 70
73 – 22 / 1623 3 Index stad 12 81
73 -23 / 1623 5 Index stad 13 79
73 – 24 / 1623 – 1624 47 Index stad 14 5
73 – 25 / 1623 – 1624 47 Index stad 15 153
73 – 26 / 1625 – 1626 21 Index stad 16 5
73 – 27 / 1625 – 1626 10 Index stad 17 10
73 – 28 / 1626 5 Index stad 18 574
73 – 29 / 1627 6 Index stad 18a 377
73 – 32 / 1630 15 Index stad 19 347
73 – 33 / 1631 11 Index stad 20 223
73 – 34 / 1631 20 Index stad 21 361
73 – 37 / 1635 6 Index stad 22 191
73 – 38 / 1636 9 Index stad 23 155
73 – 39 / 1636 8 Index stad 24 281
73 – 41 / 1640 5 Index stad 25 332
73 – 42 / 1641 3 Index stad 26 227
73 – 43 / 1643 7 Index stad 27 263
73 – 51 / 1648 4 Index stad 28 204
73 – 52 / 1652 – 1654 19 Index stad 29 9
73 – 53 / 1653 2 Index stad 30 168
73 – 54 / 1653 – 1654 10 Index stad 31 126
73 – 56 / 1654 – 1655 13 Index stad 32 154
73 – 57 / 1656 2 Index stad 33 149
73 – 58 / 1656 – 1657 45 Index stad 34 125
73 – 59 / 1657 2 Index stad 35 125
73 – 60 / 1657 4 Index stad 36 119
73 – 62 / 1658 2 Index stad 37 103
73 – 63 / 1658 2 Index stad 38 125
73 – 64 / 1658 – 1659 10 Index stad 39 76
73 – 65 / 1658 – 1659 21 Index stad 40 102
73 – 68 / 1659 – 1661 19 Index stad 41 80
73 – 69 / 1661 – 1662 11 Index stad 42 104
73 – 70 / 1662 4 Index stad 43 93
73 – 71 / 1662 -1663 16 Index stad 44 82
73 – 76 / 1664 4 Index stad 45 81
73 – 85 / 1667 3 Index stad 46 118
73 – 86 / 1667 4 Index stad 47 80
73 – 87 / 1667 2 Index stad 48 55
73 – 88 / 1668 – 1669 18 Index stad 49 63
73 – 89 / 1669 4 Index stad 50 73
73 – 114 / 1682 49 Index stad 51 39
73 – 127 / 1687 – 1688 22 Index stad 52 16
73 – 132 / 1688 – 1689 17 Index stad 53 60
73 – 133 / 1688 – 1689 32 Index stad 54 46
73 – 137 / 1691 5 Index stad 55 43
73 – 138 / 1691 6 Index stad 56 11
73 – 139 / 1691 12 Index stad 57 74
73 – 140 / 1691 9 Index stad 58 108
73 – 141 / 1692 6 Index stad 59 88
73 – 142 / 1692 3 Index stad 60 184
73 – 143 / 1692 3 Index stad 61 101
Index stad 62 67
Index stad 63 9
Index stad 64 33
Index stad 65 16
Index stad 66 10
Index stad 67 11
Index stad 68 90
Index stad 69 116
Index stad 70 120
Index stad 71 78
Index stad 72 63
Index stad 73 1
Index stad 74 78
Index stad 75 77
Index stad 76 95