Gemeente Enschede

Notariële archieven

 

Notariële archieven zijn een rijke bron voor (genealogisch) persoonsonderzoek.

Met de invoering van de Wet op het Notarisambt werd de notaris verplicht om jaarlijks een overzicht te maken van de door hem afgegeven aktes.                        Zo’n overzicht noemen we een repertorium. Het repertorium vermeldt per akte de datum, de aktesoort en een korte samenvatting met daarin de personalia van betrokken partijen.

Ook staat er beschreven of de akte een minuut of brevet betreft. Van de akten die vermeld worden als brevet is in het archief géén akte/scan aanwezig. Daarom zijn de volgende aktesoorten mogelijk niet beschikbaar zoals:

  • Huwelijkse toestemming
  • Protest
  • Royement

De vrijwilligers van het Stadsarchief Enschede hebben een waardevolle bijdrage geleverd aan het digitaal toegankelijk maken van de notariële archieven. Deze zijn nu digitaal te raadplegen. De originelen hoeven niet meer uit het depot gehaald te worden en hierdoor wordt ons erfgoed in het digitale tijdperk beschermd.

Notarissen die in de gemeente Enschede hebben geresideerd van 1812 tot 1915:

Notarissen Periode
1 / Willem Ph.C. Greve 1812 – 1829
2 / Jan M. Greve 1829 – 1860
3 / Izaak Blijdenstein 1861 – 1878
4 / Gerard Pennink 1812 – 1835
5 / Benjamin W. Blijdenstein 1835 – 1861
6 / Herman van der Velde 1862 – 1868
7 / Adrianus A.D.E. Hooglandt 1869 – 1881
8 / Andries Peteri 1882 – 1901
9 / Johann W. Koch 1894 – 1906
10 / Henry van Opstall 1894 – 1915
11 / Henric J.C.A. Hooft Hasselaer 1898 – 1915
12 / Gerard Jordens 1860 – 1878
13 / Louis F.J.A. Schmid 1906 – 1910
14/ Anton Schmid 1910 – 1915