Gemeente Enschede

Notariële archieven

Sinds 1811 zijn in heel Nederland notarissen actief. Een notaris is een openbaar ambtenaar die belast is met het opmaken van rechtsgeldige aktes en andere door de wet opgedragen werkzaamheden. Uitsluitend een notaris is bevoegd om op verzoek van belanghebbenden authentieke aktes op te maken. De notaris verricht zijn bezigheden binnen het gebied van een rechtbank. Hieronder vindt u een overzicht van notarissen die in Enschede hebben geresideerd en de periode waarover bij stadsarchief Enschede notarieel archief van deze notarissen aanwezig is. 

Notarissen Periode
1 / W.P.C. Greve 1812 – 1829
2 / J. M. Greve 1829 – 1860
3 / L. Blijdenstein 1861 – 1878
4 / G. Pennink 1812 – 1835
5 / B. W. Blijdenstein 1835 – 1861
6 / H. v.d. Velde 1862 – 1868
7 / A. A. D. E. Hooglandt 1869 – 1881
8 / A. Peteri 1882 – 1901
9 / J. W. Koch 1902 – 1905
10 / H. van Opstall 1894 – 1905

Notariële archieven zijn een rijke bron voor (genealogisch) persoonsonderzoek. De meest voorkomende aktes zijn  

  • testamenten,  
  • transport of overdracht van onroerend goed,  
  • schuldbekentenissen onder hypotheek,  
  • schenkingen,  
  • huwelijksevoorwaarden,  
  • boedelinventarissen en –scheidingen en  
  • publieke veiling.  

Partijen die een akte laten opmaken, ontvangen een authentiek afschrift of grosse van de akte. Ook worden op verzoek gewone afschriften en uittreksels verstrekt. Notariële aktes zijn altijd door de betrokken partijen, eventuele getuigen en de notaris ondertekend. 

Een notaris heeft de plicht om de oorspronkelijke door hem opgemaakte aktes, minuten geheten, te bewaren (partijen krijgen van hem een afschrift). Deze bewaarde aktes vormen samen het notariële protocol, ofwel het notarieel archief. Dit archief wordt bewaard bij de notaris zelf of bij zijn opvolger(s) en daarna in een notariële archiefbewaarplaats bij de arrondissementsrechtbank. Na 75 jaar worden notariële archieven overgedragen aan openbare archiefbewaarplaatsen, waarmee ze voor iedereen ter inzage zijn. De notariële archieven bij stadsarchief Enschede zijn eigendom van het Historisch Centrum Overijssel en zijn in 1987 overgedragen aan het (toenmalige) gemeentearchief Enschede.