Gemeente Enschede

Doopboeken

Doop, trouw en begraafregisters (DTB-registers) zijn belangrijke bronnen voor genealogisch onderzoek. Deze maken vaak onderdeel uit van kerkarchieven. Voor meer algemene informatie over deze bronnen, bekijk de website van het CBG 

Stadsarchief Enschede bewaard ook archieven van kerkgenootschappen binnen de gemeentegrenzen. In deze kerkarchieven zijn soms ook DTB-registers aanwezig. Voor een aantal Doopregisters is een index gemaakt