Gemeente Enschede

Beschermd stads- en dorpsgezicht

Bungalowpark Teesinkbos

De Enschedese architect Nico Herman Zantinge (1928-1983) ontwierp in 1963 een woonwijk in de landschappelijke, westelijke rand van het landgoed het Teesink. Bungalowpark Teesinkbos omvat 69 woningen langs de Henry Dunantlaan en de Bastinglaan in Boekelo. Het is een bijzondere en unieke woonbuurt van hoge cultuurhistorische waarde. Omdat veel van de waarden samenhangen met de collectieve uitstraling en de woningen particulier eigendom zijn, kan dit kwetsbaar zijn en heeft dit mogelijk effect op de gaafheid en samenhang van de wijk. Om deze waarden te behouden is door erfgoedverenigingen in Enschede een verzoek hiervoor ingediend. Aan dit verzoek gehoor gegeven en de wijk is aangewezen als beschermd stads- en dorpsgezicht.

 

Aanwijzing Gemeentelijk Beschermd stads- en dorpsgezicht

Voor het krijgen van inzicht in de cultuurhistorische waarden van de wijk is onderzoek gedaan en een onafhankelijke Waardestellling Teesinkbos opgesteld door het Oversticht (2018). Op basis hiervan is gekozen om voor de wijk een aanwijzingsprocedure op te starten.

Samen met een klankbordgroep en werkgroep van bewoners is gewerkt aan de uitwerking van de plannen. De regels voor een beschermd dorpsgezicht zijn uitgewerkt in een nieuw bestemmingsplan, beheerplan en beeldkwaliteitsplan voor de wijk. Het bestemmingsplan is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt deze vinden door te zoeken op ‘plannaam- of nummer’ en Teesinkbos in te vullen. Het beheerplan van het Teesinkbos is hier te vinden. 

Ook de Welstandsnota is aangepast (Wijziging 120 Welstandsnota). Aan deze wijziging van de Welstandsnota is het beeldkwaliteitsplan ‘Bungalowpark  Teesinkbos, Scandinavisch wonen en leven’ en de daarbij behorende stukken gekoppeld. Het beeldkwaliteitsplan van het Teesinkbos kunt u hier vinden.

Hier vindt u het Stijlboek van Bungalowpark Teesinkbos. 

Inrichting openbare ruimte Teesinkbos

De gemeente gaat aan de slag met de openbare ruimte in bungalowpark Teesinkbos. Het doel is om de oorspronkelijke kenmerken van het ontwerp te behouden, deze terug te brengen als dat nodig is en voor de toekomst leefbaar te houden. We maken in overleg met de bewoners een ontwerp. Hierin is aandacht voor onder andere verharding, planten, bomen en bos. We willen het plan in 2025 uitvoeren. De laatste stand van zaken over de inrichting van de openbare ruimte vindt u hier https://www.enschede.nl/teesinkbos