Gemeente Enschede

Vergunning aanvragen

Wilt u een vergunning aanvragen? Een aanvraag dient u in bij de afdeling Vergunningen van de gemeente Enschede.

Bekijk de kosten voor het aanvragen van een vergunning

Monumentencommissie beoordeelt vergunning

Uw aanvraag omgevingsvergunning wordt beoordeeld door onze Monumentencommissie. Zij adviseren ons over de aanvraag. De commissie bestaat uit deskundigen uit verschillende vakgebieden zoals architectuur- en bouwhistorie, restauratie, landschapsarchitectuur en cultuurhistorie. U wordt door de commissie uitgenodigd om uw plan toe te lichten.

Bij een rijksmonument wordt ook altijd de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) betrokken bij de aanvraag en het advies. In enkele gevallen is er sprake van een verplicht advies van de RCE. De gemeente draagt hier zorg voor.

Hoe we omgaan met ons cultureel erfgoed wordt vanaf 2023 geregeld in de Omgevingswet.

Met de invoering van deze nieuwe wet wordt huidige monumentencommissie vervangen door een gemeentelijke commissie met dezelfde deskundigheid.

Wet- en regelgeving bij veranderingen aan monumenten

Er gelden verschillende wetten en regelingen bij veranderingen aan monumenten: