Gemeente Enschede

Monument herbestemmen

Heeft u een monument waaraan u een andere bestemming wilt geven? Een andere functie voor een monument is vaak goed. Grote villa’s worden kantoren, in scholen komen appartementen of een boerderij wordt een fijn woonhuis. Zo kunnen we het monument behouden voor de toekomst. Daarom ondersteunen we u graag bij uw plannen.

Check het bestemmingsplan

Als de functie van een gebouw wijzigt, is daar soms een wijziging van het bestemmingsplan voor nodig. Op ruimtelijkeplannen.nl kunt u de huidige bestemming van een pand opzoeken.

Omgevingsvergunning nodig

Voor monumenten is daarnaast een omgevingsvergunning nodig als u een gebouw een nieuwe functie wilt geven. Gaat het om een gemeentelijk monument dan moet de Monumentencommissie advies uitbrengen. Bij een rijksmonument brengt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed advies uit. Dat geldt ook voor een andere functie van het gebouw terwijl de bestemming in het bestemmingsplan gelijk blijft. Een vergunning is nodig omdat een andere functie vaak ingrijpende gevolgen heeft voor het monument.

Subsidie bij herbestemmen van een monument

Bekijk de financiële afspraken voor monumenten via de link onderaan de pagina.

Heeft u vragen over herbestemmen, neem dan contact op met het Monumentenloket

Naar het contactformulier