Gemeente Enschede

Monument verbouwen

Bouwen en verbouwen waarbij geen vergunning nodig is

Een aantal bouwactiviteiten kunt u uitvoeren zonder omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’. Dat geldt voor:

1.      Inpandige wijzigingen van onderdelen zonder monumentale waarde (vergunningsvrij)

Bijvoorbeeld:
het veranderen of verwijderen van recente- niet historische onderdelen, zoals het verwijderen van:

  • hard- en zachtboard betimmeringen en gipsplaten
  • systeemplafonds
  • niet constructieve, recente scheidingswanden

het vernieuwen van recente keuken- of badkamerinrichting, bijvoorbeeld uit de 80-er jaren.

Let op: het gaat hierbij altijd om werkzaamheden zonder hak- of breekwerk aan het casco.

2.      Bouwen in, aan, op of bij een monument (vergunningsvrij)

Sommige bouwactiviteiten in, aan, op of bij uw monument zijn vergunningsvrij. Bij de afdeling Vergunningen van de gemeente kunt u checken of u voor uw activiteit een omgevingsvergunning nodig heeft. In artikel 4a van de bijlage II Besluit omgevingsrecht staat onder welke voorwaarden de bouwactiviteiten bouwvergunningvrij zijn.

Bouwen en verbouwen waarbij een omgevingsvergunning nodig is

Voor alle andere ingrepen in, aan, op of bij een monument hebt u op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning nodig voor de activiteit ‘bouwen’ en voor de activiteit ‘het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van het monument’.

Bouwplannen? Vraag het Monumentenloket om advies

Onze adviseurs denken graag vanaf het eerste moment met u mee. We kijken welke mogelijkheden er zijn. Hierdoor kunt u makkelijker een vergunning aanvragen en geeft u niet onnodig geld uit. Ook kunnen we uw idee voorleggen aan de deskundigen van het Steunpunt Cultureel Erfgoed Overijssel.

Overleg vooraf met Monumentencommissie

De Monumentencommissie beoordeelt een vergunningaanvraag. Voordat u een vergunning aanvraagt kunt u uw plannen al voorleggen aan de Monumentencommissie. Dat noemen we een vooroverleg. Tijdens het vooroverleg hoort u waar u rekening mee moet houden. Deskundigen kunnen u adviseren over de aanpak.

Een vooroverleg vraagt u aan via het Omgevingsloket. Klik op onderstaande link om meer te weten te komen over het aanvragen van een vergunning.