Gemeente Enschede

Cultuurhistorische waardenkaart

Op de cultuurhistorische waardenkaart van Enschede vindt u de overblijfselen van onze geschiedenis. Op de kaart staan stedenbouwkundige patronen, landschappelijke structuren en bouwkundig erfgoed dat we voor de toekomst willen bewaren. Het is een dynamische kaart die steeds kan worden aangevuld met nieuwe informatie.

Wat kunt u met deze kaart?

Als gemeente gebruiken we deze kaart bijvoorbeeld als we een bestemmingsplan voor een gebied maken. Zo zien we in een oogopslag de waarden van een gebied. Als inwoner kunt u zien wat er in uw buurt te vinden is en bijvoorbeeld doorklikken naar meer informatie over een monument.

Heeft u plannen met een historisch pand, kijk dan ook altijd naar het bestemmingsplan.

Bekijk de cultuurhistorische waardenkaart.