Gemeente Enschede

Provinciaal archeologisch depot

Als er waardevolle archeologische vondsten worden gedaan tijdens graafwerkzaamheden in Enschede, worden deze vondsten, zoals de wet voorschrijft, bewaard en aangeboden bij het provinciale archeologische depot in Deventer. In dit depot liggen alle vondsten van meer dan 100 jaar archeologisch onderzoek. Een behoorlijke verzameling dus. Meer informatie over deze verzameling, bruikleenmogelijkheden of andere zaken vindt u op de website van Archeologie Overijssel. Daarnaast zijn de vondsten te vinden in het provinciale depot.