Gemeente Enschede

Openbaar in 2024

  • Publicatiedatum:

Details

Categorieën

Aan het begin van elk jaar wordt een hoeveelheid archiefstukken beschikbaar voor het grote publiek. Het gaat om documenten die eerder niet, of alleen onder voorwaarden, in te zien waren.  Ook dit jaar staan er weer een aantal stukken op de lijst die vrij inzichtelijk worden voor iedereen. 

Dit jaar gaat het om een uiteenlopende verzameling van dossiers die betrekking hebben op onder andere de textielindustrie, het onderwijs en het openbaar bestuur in Enschede.

De lijst van openbaar geworden dossiers vindt u hieronder terug. De dossiers zijn op afspraak in te zien bij ons in de studiezaal.

 

 

Archiefcategoriën: Religie
Archief: 161 Parochie heilige Jacobus de Meerdere  1811-1980
Toegang: 161, Parochie heilige Jacobus de Meerdere, 1811-1980
Ordeningsschema’s: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.2 Functionarissen en Personeel
2.2.3 Personeel
2.2.3.2 Organist en koordirekteur
Verzamelbeschrijving: 248
Stukken betreffende de sollicitatieprocedure voor de functies van organist en koordirecteur
8/4/1926-28/2/1966 (exact)

— Reacties op de sollicitaties. 29/1/1966.

Archiefcategoriën: Religie
Archief: 276 Doopsgezinde kerkelijke gemeente Twente-oost 1958-2008
Toegang: 276, Doopsgezinde kerkelijke gemeente Twente-oost, 1958-2008
Ordeningsschema’s: 5 Ingekomen en verzonden stukken
Verzamelbeschrijving: 14-16
Lijsten van ingekomen stukken
6/11/1985-2008 (exact)

15  1994-2003.

Archiefcategoriën: Religie
Archief: 276 Doopsgezinde kerkelijke gemeente Twente-oost 1958-2008
Toegang: 276, Doopsgezinde kerkelijke gemeente Twente-oost, 1958-2008
Ordeningsschema’s: 5 Ingekomen en verzonden stukken
Verzamelbeschrijving: 17-23
Ingekomen en verzonden stukken
1972-2008 (exact)

21  1999-2003.

Archiefcategoriën: Religie
Archief: 276 Doopsgezinde kerkelijke gemeente Twente-oost 1958-2008
Toegang: 276, Doopsgezinde kerkelijke gemeente Twente-oost, 1958-2008
Ordeningsschema’s: 6 Commissies, kringen, wijken

27  Gemeente in gesprek, gemeenteavonden. 1986-2003.

Archiefcategoriën: Religie
Archief: 92 Doopsgezinde kerkelijke gemeente Enschede  1862-1971
Toegang: 92, Doopsgezinde kerkelijke gemeente Enschede
Ordeningsschema’s: 7 Liturgie

30  Gespreks/dialoogdiensten. 1968-1973.

Archiefcategoriën: Religie
Archief: 92 Doopsgezinde kerkelijke gemeente Enschede  1862-1971
Toegang: 92, Doopsgezinde kerkelijke gemeente Enschede
Ordeningsschema’s: 8 Jeugdwerk

32  Klets en Problemenclub – Verslagen. 1971-1973.

Archiefcategoriën: Onderwijs, cultuur en sport
Onderwijs
4 Beroepsonderwijs
Archief: 202 Leerlingenregisters van de Textielschool, Hogere Textielschool en Textielavondschool te Enschede 1909-1972
Toegang: 202, Leerlingenregisters van de Textielschool, Hogere Textielschool en Textielavondschool te Enschede 1909 – 1972
Ordeningsschema’s: 2 Hogere Textielschool
Verzamelbeschrijving: 14-53
Inschrijfregisters met resultaten
1920-1959 (exact)

42  Cursusjaar 1947/1948.

Archiefcategoriën: Religie
Archief: 92 Doopsgezinde kerkelijke gemeente Enschede  1862-1971
Toegang: 92, Doopsgezinde kerkelijke gemeente Enschede
Ordeningsschema’s: 12 Gebouwen
12.2 Doopsgezind jeugdhuis, Noorderhagen 50

59  Beheer en verhuur. 1965-1973.

Archiefcategoriën: Onderwijs, cultuur en sport
Onderwijs
4 Beroepsonderwijs
Archief: 202 Leerlingenregisters van de Textielschool, Hogere Textielschool en Textielavondschool te Enschede 1909-1972
Toegang: 202, Leerlingenregisters van de Textielschool, Hogere Textielschool en Textielavondschool te Enschede 1909 – 1972
Ordeningsschema’s: 2 Hogere Textielschool
Verzamelbeschrijving: 54-68
Rapport Cijfers Cursusjaar 1920-1921 t/m 1971-1972

60  1946-1947 / 1947-1948.

Archiefcategoriën: Religie
Archief: 226 Nederlands Israëlitische gemeente, NIG 1841-1993
Toegang: 226, Nederlands Israëlitische Gemeente, NIG, 1841-1993
Ordeningsschema’s: 5 Persoonsgebonden aangelegenheden
5.1 Stukken, betrekking hebbende op individuele personen, registers en overzichten

61  1900-1923.

Archiefcategoriën: Religie
Archief: 276 Doopsgezinde kerkelijke gemeente Twente-oost 1958-2008
Toegang: 276, Doopsgezinde kerkelijke gemeente Twente-oost, 1958-2008
Ordeningsschema’s: 9 Eredienst, liturgie

64 1981-2003.

Archiefcategoriën: Religie
Archief: 276 Doopsgezinde kerkelijke gemeente Twente-oost 1958-2008
Toegang: 276, Doopsgezinde kerkelijke gemeente Twente-oost, 1958-2008
Ordeningsschema’s: 12 Financieel beleid/beheer
Verzamelbeschrijving: 74-77
Kasboeken
1/1972-12/2003 (exact)

77  /1996-12/2003.

Archiefcategoriën: Openbaar bestuur en politiek
Archief: 316 Collectie persoonsdossiers/personeelsdossiers van sleutelfunctionarissen van de gemeente Enschede (burgemeesters, secretarissen, directeuren, afdelingshoofden, havenmeesters, commandanten en commissarissen o.a.) 1897-2007
Toegang: 316, Inventaris van de collectie persoonsdossiers/personeelsdossiers van sleutelfunctionarissen van de gemeente Enschede (burgemeesters, secretarissen, directeuren, afdelingshoofden, havenmeesters, commandanten en commissarissen o.a.) 1897-2007
Ordeningsschema’s: 1 Persoonsdossiers op alfabetische volgorde. Voor deze documenten geldt een openbaarheidsbeperking volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Openbaar vanaf 111 jaar na geboortedatum persoon of na overlijden.
Verzamelbeschrijving: 82-87
Pel-Pro
1919-1985 (exact)

84  Poelmann, J.M.A.; Havenmeester 1/4/1951-21/4/1969.
1949-1969.

Archiefcategoriën: Onderwijs, cultuur en sport
Onderwijs
4 Beroepsonderwijs
Archief: 202 Leerlingenregisters van de Textielschool, Hogere Textielschool en Textielavondschool te Enschede 1909-1972
Toegang: 202, Leerlingenregisters van de Textielschool, Hogere Textielschool en Textielavondschool te Enschede 1909 – 1972
Ordeningsschema’s: 3 Textiel-avondschool
Verzamelbeschrijving: 72-104
Inschrijfregisters met resultaten
1920-1953 (exact)

99  Cursusjaar 1947/1948. Voor deze documenten geldt een openbaarheidsbeperking conform de Archiefwet 1995.

Archiefcategoriën: Religie
Archief: 276 Doopsgezinde kerkelijke gemeente Twente-oost 1958-2008
Toegang: 276, Doopsgezinde kerkelijke gemeente Twente-oost, 1958-2008
Ordeningsschema’s: 14 PR, Kerkblad Taal en Teken
Verzamelbeschrijving: 96-118
Kerkblad Taal en Teken
1977-2005 (exact)

116  Inzage na voorafgaande schriftelijke toestemming van de kerkraad van de Doopsgezinde Gemeente Twente Zuid-Oost.
2003.

Archiefcategoriën: Religie
Archief: 276 Doopsgezinde kerkelijke gemeente Twente-oost 1958-2008
Toegang: 276, Doopsgezinde kerkelijke gemeente Twente-oost, 1958-2008
Ordeningsschema’s: 16 Gebouwen
16.1 Kerkgebouw Wooldrikshoekweg 41

130  Onderhoud, voorzieningen, beheer. Inzage na voorafgaande schriftelijke toestemming van de kerkraad van de Doopsgezinde Gemeente Twente Zuid-Oost.
1977-2003.