Gemeente Enschede

Openbaar in 2023

  • Publicatiedatum:

Details

Categorieën

Aan het begin van elk jaar wordt een hoeveelheid archiefstukken beschikbaar voor het grote publiek. Het gaat om documenten die eerder niet, of alleen onder voorwaarden, in te zien waren.  Ook dit jaar staan er weer een aantal stukken op de lijst die vrij inzichtelijk worden voor iedereen. 

Dit jaar gaat het om een uiteenlopende verzameling van dossiers die betrekking hebben op onder andere de textielindustrie, het onderwijs en het openbaar bestuur in Enschede.

De lijst van openbaar geworden dossiers vindt u hieronder terug. De dossiers zijn op afspraak in te zien bij ons in de studiezaal.

 

Archiefcategoriën: Handel, Nijverheid, Industrie, Dienstensector
Textielindustrie- en handel
Archief: 42 Archief van Textielfabriek N.J. Menko N.V. en Spinnerij Roombeek  1876-1973
Toegang: 42, Textielfabriek N.J. Menko N.V. en Spinnerij Roombeek, 1876-1973
Ordeningsschema’s: 1 Archief N.J. Menko en Spinnerij Roombeek
1.2 Directievoering
1.2.1 Samenstelling directie

9  Afschrift van een akte van toetreding van de heer N.J. (Niels Johan) Menko tot de vennootschap van koophandel onder de firma N.J. Menko N.V.
1930.

Archiefcategoriën: Handel, Nijverheid, Industrie, Dienstensector
Textielindustrie- en handel
Archief: 262 Archief van Textielfabriek Firma ter Kuile – Cromhoff te Enschede 1859-2005
Toegang: 262, Firma ter Kuile – Cromhoff, Enschede, textielfabriek, 1859-2005
Ordeningsschema’s: 1 Stukken van algemene aard
1.2 Correspondentie
Verzamelbeschrijving: 4-32
Afschriften van uitgaande stukken directie
1899-1924 (exact)

31,  1920-1922.

Archiefcategoriën: Openbaar bestuur en politiek
Archief: 316 Collectie persoonsdossiers/personeelsdossiers van sluetelfunctionarissen van de gemeente Enschede (burgemeesters, secretarissen, directeuren, afdelingshoofden, havenmeesters, commandanten en commissarissen o.a.) 1897-2007
Toegang: 316, Collectie persoonsdossiers/personeelsdossiers van sleutelfunctionarissen (burgemeesters, secretarissen, directeuren, afdelingshoofden, havenmeesters, commandanten en commissarissen o.a.) 1897-2007
Ordeningsschema’s: 1 Persoonsdossiers op alfabetische volgorde. Voor deze documenten geldt een openbaarheidsbeperking volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Openbaar vanaf 111 jaar na geboortedatum persoon of na overlijden.
Verzamelbeschrijving: 30-42
Hal-Hüv
1921-1997 (exact)

34  Hart, W.; Directeur U.T.T. (Uitgebreid Technische Textielschool) 1/7/1956-1/8/1968; Waarnemend directeur De Marke, 1/8/1968-1/7/1977.
1956-1975.

Archiefcategoriën: Religie
Archief: 145 Commissie van beheer van de gereformeerde kerk van Enschede 1944-1992
Toegang: 145, Commissie van beheer van de gereformeerde kerk van Enschede, 1944-1992
Ordeningsschema’s: 3 Organisatie

40  Oecumene, waaronder de Raad van Kerken (Enschede). 1963-1972.

Archiefcategoriën: Onderwijs, cultuur en sport
Onderwijs
4 Beroepsonderwijs
Archief: 202 Leerlingenregisters van de Textielschool, Hogere Textielschool en Textielavondschool te Enschede 1909-1972
Toegang: 202, Leerlingenregisters van de Textielschool, Hogere Textielschool en Textielavondschool te Enschede 1909 – 1972
Ordeningsschema’s: 2 Hogere Textielschool
Verzamelbeschrijving: 14-53
Inschrijfregisters met resultaten
1920-1959 (exact)

41  Cursusjaar 1946/1947.

Archiefcategoriën: Religie
Archief: 276 Doopsgezinde kerkelijke gemeente Twente-oost 1958-2008
Toegang: 276, Doopsgezinde kerkelijke gemeente Twente-oost, 1958-2008
Ordeningsschema’s: 8 Organisatie, regionaal overleg
8.1 Organisatie

50  Beleidsnotities. 1970-2002.

Archiefcategoriën: Religie
Archief: 237 Hervormde gemeente 1740-1980
Toegang: 237, Hervormde gemeente, 1740-1980
Ordeningsschema’s: 7 Lidmatenregisters
Verzamelbeschrijving: 54-59
Register A
1867-1986 (exact)

54 1902-1922,  met mutaties van na 1922.

Archiefcategoriën: Religie
Archief: 92 Doopsgezinde kerkelijke gemeente Enschede  1862-1971
Toegang: 92, Doopsgezinde kerkelijke gemeente Enschede
Ordeningsschema’s: 12 Gebouwen
12.3 Kerkgebouw Stadsgravenstraat
Verzamelbeschrijving: 60-61
Voorzieningen, onderhoud en beheer, met kopiën van werkzaamheden, verricht tussen 1729 n 1795
1861-1972 (exact)

61, 1915-1972.

Archiefcategoriën: Onderwijs, cultuur en sport
Onderwijs
4 Beroepsonderwijs
Archief: 202 Leerlingenregisters van de Textielschool, Hogere Textielschool en Textielavondschool te Enschede 1909-1972
Toegang: 202, Leerlingenregisters van de Textielschool, Hogere Textielschool en Textielavondschool te Enschede 1909 – 1972
Ordeningsschema’s: 2 Hogere Textielschool

70  Leerlingenadministratie – NB Vanaf 1940 zijn de velden “Studiebegin” en “Afgestudeerd” nauwelijks ingevuld. 1913-1947.

Archiefcategoriën: Religie
Archief: 237 Hervormde gemeente 1740-1980
Toegang: 237, Hervormde gemeente, 1740-1980
Ordeningsschema’s: 9 Kerkvoogdij
9.1 Notulen, ingekomen en verzonden missiven, Circulaires
Verzamelbeschrijving: 72-86
Notulen van de vergaderingen
12/10/1899-1986 (exact)

77
8/2/1943-11/9/1947.

Archiefcategoriën: Onderwijs, cultuur en sport
Onderwijs
4 Beroepsonderwijs
Archief: 202 Leerlingenregisters van de Textielschool, Hogere Textielschool en Textielavondschool te Enschede 1909-1972
Toegang: 202, Leerlingenregisters van de Textielschool, Hogere Textielschool en Textielavondschool te Enschede 1909 – 1972
Ordeningsschema’s: 3 Textiel-avondschool
Verzamelbeschrijving: 72-104
Inschrijfregisters met resultaten
1920-1953 (exact)

98  Cursusjaar 1946/1947.

Archiefcategoriën: Religie
Archief: 226 Nederlands Israëlitische gemeente, NIG 1841-1993
Toegang: 226, Nederlands Israëlitische Gemeente, NIG, 1841-1993
Ordeningsschema’s: 7 Gebouwen en begraafplaatsen
7.3 Begraafplaats Kneedweg

114  Vergunningen, voorzieningen, uitbreidingsplannen. 1873-1922.

Archiefcategoriën: Religie
Archief: 145 Commissie van beheer van de gereformeerde kerk van Enschede 1944-1992
Toegang: 145, Commissie van beheer van de gereformeerde kerk van Enschede, 1944-1992
Ordeningsschema’s: 7 Commissie van beheer
7.5 Financieel beleid en beheer
Verzamelbeschrijving: 134-136
Jaarrekening, met begroting van het volgende jaar
1969-1989 (exact)

134
1969-1972.

Archiefcategoriën: Onderwijs, cultuur en sport
Onderwijs
3 Voortgezet onderwijs
Archief: 120 Archief van het Gemeentelijk Lyceum  1920-1968
Toegang: 120, Gemeentelijk Lyceum, 1920-1968
Ordeningsschema’s: 4 Archieven van commissies en verenigingen van het Gemeentelijk Lyceum
4.2 De Enschedese Lyceum Vereniging, 1950-1970
4.2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
4.2.2.3 Ledenadministratie
Verzamelbeschrijving: 188-198
Ledenlijsten. N.B. Met hiaten. Voor deze documenten geldt een openbaarheidsbeperking volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
1920-1962 (exact)

192
1929-1934.

Archiefcategoriën: Onderwijs, cultuur en sport
Onderwijs
3 Voortgezet onderwijs
Archief: 120 Archief van het Gemeentelijk Lyceum  1920-1968
Toegang: 120, Gemeentelijk Lyceum, 1920-1968
Ordeningsschema’s: 4 Archieven van commissies en verenigingen van het Gemeentelijk Lyceum
4.2 De Enschedese Lyceum Vereniging, 1950-1970
4.2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
4.2.2.3 Ledenadministratie
Verzamelbeschrijving: 188-198
Ledenlijsten. N.B. Met hiaten. Voor deze documenten geldt een openbaarheidsbeperking volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
1920-1962 (exact)

194
1933-1934.