Gemeente Enschede

Digitale Informatiebijeenkomst woonhuissubsidie rijksmonumenten

  • Publicatiedatum:

Details

Tijd
-

Ben u particulier eigenaar van een woonhuis dat rijksmonument is? En heeft u onderhoud of restauratie gepland aan monumentale onderdelen van uw huis?

Op 8 maart 2022 organiseert de RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) een online bijeenkomst over subsidie mogelijkheden.

Voor meer informatie over de bijeenkomst:

RCE Informatiebijeenkomst woonhuissubsidie – De Erfgoedstem

 

Voor algemene informatie over de subsidie:

https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-woonhuismonumenten/woonhuissubsidie-aanvragen